Repositori Digital >
Monograf/Bercetak Malaysiana >

Koleksi Manuskrip Melayu : [544]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
View Statistics
Koleksi Manuskrip adalah merupakan karya yang dihasilkan pada akhir abad ke-15 dan selewatnya pada awal abad ke-20. Kebanyakan bahan Manuskrip Melayu yang terhasil adalah di dalam tulisan Jawi. Manuskrip Melayu adalah merupakan antara koleksi unik yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia melaksanakan pendigitalan kepada koleksi-koleksi Manuskrip Melayu yang merupakan antara koleksi unik yang dimiliki, untuk rujukan masyarakat Malaysia.

Sekiranya anda ingin merujuk kepada salinan asal Manuskrip Melayu, silalah merujuk di Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia di Aras 11, Menara PNM.

Hakcipta adalah terpelihara. Untuk rujukan sahaja. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat jua pun samada dengan cara elektronik, gambar atau sebagainya tanpa kebenaran bertulis dari pihak Perpustakaan Negara Malaysia.

 

©Copyright 2013 National Library of Malaysia . All Rights Reserved.
Repositori Digital is powered by MIT - Hawlett-Packard. More information and software credits. Feedback