Please use this identifier to cite or link to this item: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/3628
Title: Security Intelligence Organization In The Far East (S.I.F.E): Kajian Awal Peranannya Di Tanah Melayu, 1946-1949
Authors: Amran Zakir Saad
Issue Date: 2012
Publisher: Persatuan Sejarah Malaysia
Abstract: Penulisan berkaitan perisikan di Malaysia am at kurang, terutamanya mengenai komunisme. Kekurangan ini disebabkan dokumen bertulis belum boleh dihuka untuk tatapan umum. Sehubungan itu, artikel ini menggunakan sumber-sumber yang amat terhad liputannya. Malah, kesamaran berlaku dalam memperjelaskan fungsi dan peranan organisasi yang bertanggungjawab dalam aktiviti perisikan di Malaysia. Pasca Perang Dunia Kedua menyerlahkan pelbagai perubahan terutama dalam politik kerana ia ternyata menggugat kedudukan British yang kembali semula mentadbir Tanah Melayu. Apa yang pasti, elemen komunisme telah herjaya membentuk suatu ketakutan dalam kalangan masyarakat awam. Hal ini menyebahkan British terpaksa melakukan perisikan yang teliti terhadap modus operandi komunisme di Tanah Melayu dalam usaha membasmi aktiviti yang dilakukan sekaligus meneguhkan kembali penguasaannya. Justeru itu, perisikan merupakan langkah yang paling sesuai digunakan oleh British dalam meneliti dan merangka sebarang polisi berkaitan komunisme di Tanah Melayu.
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/3628
ISSN: 1675-0594
Appears in Collections:Malaya in History/Malaysia in History dan Malaysia Dari Segi Sejarah

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MDSS_2012_40_04.pdf7.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.