REPOSITORI DIGITAL@PNM (MyRepositori) is Live

Welcome to the Digital Repository of National Library of Malaysia!

More exciting news to appear here.

Repositori Digital@PNM (MyRepositori) new support website is now available!!


Hit Counter

 

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Artikel Jurnal 849

Artikel yang bersifat Ilmiah dalam Jurnal yang terpilih

Logo

Artikel Suratkhabar 1348

Akses kepada keratan-keratan akhbar tempatan terpilih mengikut topik/bidang perkara, dalam format digital (PDF).

Logo

Monograf/Bercetak Malaysiana 1564

Monograf bermaksud buku yang meliputi semua bidang perkara seperti Karya Am, Falsafah, Agama, Sains Sosial, Bahasa, Sains Jati, Teknologi, Sains Gunaan, Kesenian, Kesusasteraan, Geografi dan Sejarah.

Logo

Pempakejan Maklumat 110

Pempakejan Maklumat Digital Malaysiana

Logo

Persidangan dan Penyelidikan 250

Kertas berkaitan Persidangan atau Penyelidikan

Logo

Sumber Elektronik & Audiovisual 12

Koleksi sumber elektronik dan audiovisual merupakan bahan tidak bercetak dalam pelbagai bidang perkara dan format seperti kaset audio, kaset video, cakera padat data (CD-ROM), cakera audio, cakera video, cakera video digital dan kit yang diterbitkan di dalam dan di luar negara.

Logo

Terbitan PNM 197

Terbitan PNM Dalam Format Digital

Logo

Terbitan Terpilih 145

Terbitan Terpilih