Terbitan PNM : [197] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Logo

Bibliografi [18]

Akses kepada Bibliografi-Bibliografi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.

Logo

Buku [21]

Buku-buku Terbitan Perpustakaan Negara Malaysia untuk dijual kepada pembaca/pengguna

Logo

Buletin Perpustakaan Awam Negeri [2]

Buletin Perpustakaan Awam Negeri

Logo

Jurnal Filologi Melayu [21]

Jurnal tahunan ini diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia khusus untuk menyebarluaskan ilmu mengenai manuskrip Melayu kepada masyarakat.

Logo

Katalog [7]

Katalog ini memuatkan pendokumentasian yang diperolehi oleh Perpustakaan Negara Malaysia.

Logo

Koleksi Foto [0]

Akses kepada koleksi-koleksi foto, Peprustakaan Negara Malaysia, dalam format digital.

Logo

Laporan [6]

Akses kepada laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.

Logo

Laporan Tahunan [15]

Laporan tahunan Perpustakaan Negara Malaysia ialah laporan komprehensif mengenai program atau aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun sebelumnya

Logo

Sari Pustaka [30]

Sari Pustaka memuatkan ulasan dan sinopsis buku-buku baru terpilih yang diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 dan buku yang dibeli oleh Perpustakaan Negara Malaysia

Logo

Sekitar Perpustakaan (Jurnal) [40]

Sekitar Perpustakaan adalah sebuah jurnal yang diterbitkan dua kali setahun dan tujuan utamanya ialah untuk memenuhi keperluan profesionalisme pustakawan dan menggalakkan pertukaran pendapat dan maklumat serta pengalaman dalam bidang perpustakaan.

Logo

Warkah Manuskrip Melayu [23]

Warkah Manuskrip Melayu