Monograf/Bercetak Malaysiana : [1564] Community home page

Logo

Browse

Collections in this community

Logo

Koleksi Manuskrip Melayu [611]

Manuskrip Melayu adalah segala bentuk tulisan tangan menggunakan skrip Jawi dalam bahasa Rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu yang berusia sekurang - kurangnya 100 tahun.

Logo

Koleksi Nadir [417]

Terbitan yang diterbitkan sebelum tahun 1950an dan/atau sukar diperolehi, terbitan habis cetak atau tiada dalam pasaran. Koleksi nadir merupakan khazanah warisan ilmu yang memuatkan maklumat penting berkaitan sejarah awal sosio-budaya, ekonomi, bahasa, agama, kepercayaan, politik di Nusantara dan Tanah Melayu merangkumi Alam Melayu, Straits Settlements, Malaya, Persekutuan Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu.

Logo

Koleksi Negara [75]

Koleksi yang diserahkan di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan

Logo

Koleksi Peribadi [461]

Koleksi Peribadi merupakan himpunan ilmu dan maklumat yang dimiliki oleh orang perseorangan, tokoh-tokoh ilmuan, cendikiawan, budayawan, negarawan atau pengkaji yang banyak memberi sumbangan kepada ketamadunan manusia. Bidang perkara bahan-bahan yang dikumpul adalah menurut kegemaran, minat atau bidang kajian individu pemilik koleksi