Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/1024
Title: Planning for an Automated Library System
Authors: Mohd. Sharif Mohd. Saad
Issue Date: 2000
Publisher: Perpustakaan Negara Malaysia
Abstract: Pengautomasian perpustakaan seakan trend yang menyerlahkan prestij pengurusan maklumat masa kini. Profesional maklumat kini semakin responsif terhadap pengautomasian pengurusan perpustakaan, mewujudkan fenomena baru dalam dunia kepustakawanan. Kertas ini membincangkan dengan lebih mendalam tentang Perancangan pengautomasian dan perlaksanaan bagi menjamin kualiti perkhidmatan maklumat kepada pengguna. Keperluan terhadap pengautomasian, kriteria pemilihan dan garis panduan perlaksanaan dianalisa secara ringkas dan menyeluruh. Perpustakaan di institusi pengajian tinggi swasta juga dilihat sebagai entiti yang mempunyai keperluan penting terhadap perkhidmatan maklumat yang berautomasi bagi memastikan akses kepada sumber pendidikan dapat dikendalikan secara lebih cekap dan berkesan.
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/1024
ISSN: 0127-1172
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_2000_31_4.pdf3.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.