Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/2393
Title: Librarian: The Profession
Authors: Roslan Hashim
Keywords: Librarians -- Professional ethics
Issue Date: 1996
Publisher: Perpustakaan Negara Malaysia
Abstract: Perubahan masa telah meletakkan Pustakawan sebagai satu kerjaya yang mula dikenali ramai. Tugas pustakawan bukan sekadar memelihara bahan. Pustakawan harus mendalami isi kandungan bahan perpustakaan di bawah penyeliaannya. Seterusnya pustakawan harus memanipulasi maklumat yang disimpan untuk meningkatkan keberkesanan perkhidmatan.
Description: Sumber: Sekitar Perpustakaan, Bil. 22, 1996, ms.34-35.
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/2393
ISSN: 0127-1172
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_1996_22_6.pdf963 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.