Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/2921
Title: Information Services for the Business Community – Malaysia: An Overview
Authors: Norasiah Hj. Harun
Keywords: Libraries and industry
Business libraries
Business information services
Perpustakaan dan industri
Perpustakaan perniagaan
Perkhidmatan maklumat perniagaan
Issue Date: 1995
Publisher: Perpustakaan Negara Malaysia
Abstract: Artikel ini membincangkan perkhidmatan yang disediakan oleh sekumpulan organisasi yang mengumpul dan menyebarkan maklumat untuk golongan usahawan terutamanya kepada yang terlibat di dalam Industri Kecil Sederhana (IKS). Artikel ini seterusnya menerangkan peranan organisasi berkenaan dan anak syarikatnya yang turut menjadi pemangkin kepada kemajuan pesat perusahaan-perusahaan di Malaysia. Di antara organisasi yang dibincangkan ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian (MITI), Pusat Maklumat Teknologi Perindustrian Malaysia (MITIC), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Lembaga Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDA), Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF), Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Universiti Sains Malaysia (USM),Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM).
Description: Sumber: Sekitar Perpustakaan, Bil. 21, 1995, ms.31-43
URI: http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/2921
ISSN: 0127-1172
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_1995_21_4.pdf4.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.