Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/877
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRosham Haji Abdul Shukor, HajiAACR2
dc.date.accessioned2014-03-04T05:05:41Z-
dc.date.available2014-03-04T05:05:41Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.issn0127-1172-
dc.identifier.urihttp://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/877-
dc.description.abstractKertas kerja ini telah dibentangkan di Mesyuarat Penyelarasan dan Gerakan Membaca Perpusrakaan Awam Bil. 1/2003 pada 28-29 April 2003 di Swiss Garden Resort, Spa Lumur, Perak. Laporan ini adalah bertujuan memberi gambaran sebenar pencapaian perpustakaan awam di seluruh negeri bagi tempoh 5 tahun (1997-2001) yang mana sebelum ini tiada penganalisaan data yang telah dibuat. Di samping itu, laporan ini juga bertujuan unruk mendapat maklum balas serta cadangan yang membolehkan Perpustakaan Negara Malaysia membuat penilaian mengikut keperluan dari masa ke semasa.en_US
dc.formatApplication/pdfIMT
dc.format.extent6,839,999 bytes-
dc.languagemayISO 639-2
dc.publisherPerpustakaan Negara Malaysiaen_US
dc.relation.ispartofSekitar Perpustakaan,Bil.36, 2003: p.32-58-
dc.relation.requiresAdobe Acrobat Reader, 6.0-
dc.rightsHakcipta adalah terpelihara. Dokumen ini boleh dimuat turun secara percuma untuk kegunaan pembelajaran, rujukan dan penyelidikan sahaja. Sebarang penghasilan semula artikel dan jurnal ini untuk tujuan komersil dan pengubahsuaian kepada dokumen ini tanpa kebenaran adalah dilarang.-
dc.subject.lcshState libraries - Malaysia - Statistics-
dc.subject.lcshLibrary statistics-
dc.titleAnalisis Statistik Perpustakaan Awam Di Malaysia 5 Tahun (1997-2001)en_US
dc.typeTexten_US
dc.description.versionLULUS-
dc.rights.holderPerpustakaan Negara Malaysia-
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_2003_36_5.pdf6.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.