Please use this identifier to cite or link to this item: https://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/966
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFadhilah Mat Yamin-
dc.date.accessioned2014-03-06T02:55:57Z-
dc.date.available2014-03-06T02:55:57Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.issn0127-1172-
dc.identifier.urihttp://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/966-
dc.description.abstractIsu kerelevanan dokumen merupakan isu yang sering ditimbulkan pada masa kini. Ini kerana maklumat yang terlalu banyak menyukarkan pengguna, untuk membuat pemilihan yang tepat. Oleh itu, kertas kerja ini membincangkan InForest, model sistem capaian maklumat pintar yang menggunakan teknik kepintaran buatan, iaitu rangkaian neural dalam menyusun dokumen di web mengikut keperluan pengguna. Model ini mempamerkan kepintarannya dengan wujudnya agen maklumbalas (FedGent) bagi menyusun dokumen di web.en_US
dc.formatApplication/pdfIMT
dc.format.extent1,070,393 bytes-
dc.languagemayISO 639-2
dc.publisherPerpustakaan Negara Malaysiaen_US
dc.relation.ispartofSekitar Perpustakaan, Bil.34, 2002: p.9-12-
dc.relation.requiresAdobe Acrobat Readers. 6.0-
dc.rightsHakcipta adalah terpelihara. Dokumen ini boleh dimuat turun secara percuma untuk kegunaan pembelajaran, rujukan dan penyelidikan sahaja. Sebarang penghasilan semula artikel dan jurnal ini untuk tujuan komersil dan pengubahsuaian kepada dokumen ini tanpa kebenaran adalah dilarang.-
dc.subject.lcshInformation storage and retrieval systems-
dc.subject.lcshArtificial intelligence-
dc.titleInFOREST: Model Sistem Capaian Maklumat Pintaren_US
dc.typeTexten_US
dc.description.versionLULUS-
dc.rights.holderPerpustakaan Negara Malaysia-
Appears in Collections:Sekitar Perpustakaan

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sekitar_2002_34_2.pdf1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.