Terbitan PNM

 

Collections in this community

 • Akses kepada Bibliografi-Bibliografi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.
 • Buku [21]
  Buku-buku Terbitan Perpustakaan Negara Malaysia untuk dijual kepada pembaca/pengguna
 • Buletin Perpustakaan Awam Negeri
 • Jurnal tahunan ini diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia khusus untuk menyebarluaskan ilmu mengenai manuskrip Melayu kepada masyarakat.
 • Katalog ini memuatkan pendokumentasian yang diperolehi oleh Perpustakaan Negara Malaysia.
 • Akses kepada koleksi-koleksi foto, Peprustakaan Negara Malaysia, dalam format digital.
 • Akses kepada laporan-laporan yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.
 • Laporan tahunan Perpustakaan Negara Malaysia ialah laporan komprehensif mengenai program atau aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun sebelumnya
 • Sari Pustaka memuatkan ulasan dan sinopsis buku-buku baru terpilih yang diterima oleh Perpustakaan Negara Malaysia di bawah Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 dan buku yang dibeli oleh Perpustakaan Negara Malaysia
 • Sekitar Perpustakaan adalah sebuah jurnal yang diterbitkan dua kali setahun dan tujuan utamanya ialah untuk memenuhi keperluan profesionalisme pustakawan dan menggalakkan pertukaran pendapat dan maklumat serta pengalaman ...
 • Warkah Manuskrip Melayu

Recent Submissions

View more