Laporan Tahunan

 

Laporan tahunan Perpustakaan Negara Malaysia ialah laporan komprehensif mengenai program atau aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun sebelumnya dan menjadi wadah perkongsian maklumat serta menjadi sumber rujukan kepada semua pihak terutamanya agensi-agensi kerajaan dan swasta

Recent Submissions