Katalog

 

Katalog yang bercirikan buku mewah ini merupakan satu terbitan bertujuan untuk mempromosi pelbagai koleksi yang unik seperti koleksi manuskrip melayu, koleksi nadir dan koleksi peribadi yang terdapat di Perpustakaan Negara Malaysia serta menggalakkan penggunaan bahan berkenaan dalam usaha memartabatkan koleksi ini sebagai warisan negara yang perlu dipulihara dan dilestarikan ilmu yang terkandung di dalamnya kepada masyarakat.

Recent Submissions