DSpace Repository

Information Services for the Business Community – Malaysia: An Overview

Show simple item record

dc.contributor.author Norasiah Hj. Harun
dc.date.accessioned 2014-12-23T04:07:38Z
dc.date.available 2014-12-23T04:07:38Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.issn 0127-1172
dc.identifier.uri http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/2921
dc.description Sumber: Sekitar Perpustakaan, Bil. 21, 1995, ms.31-43 en_US
dc.description.abstract Artikel ini membincangkan perkhidmatan yang disediakan oleh sekumpulan organisasi yang mengumpul dan menyebarkan maklumat untuk golongan usahawan terutamanya kepada yang terlibat di dalam Industri Kecil Sederhana (IKS). Artikel ini seterusnya menerangkan peranan organisasi berkenaan dan anak syarikatnya yang turut menjadi pemangkin kepada kemajuan pesat perusahaan-perusahaan di Malaysia. Di antara organisasi yang dibincangkan ialah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Perindustrian (MITI), Pusat Maklumat Teknologi Perindustrian Malaysia (MITIC), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Lembaga Kemajuan Perusahaan Malaysia (MIDA), Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC), Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF), Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC), Majlis Amanah Rakyat (MARA), Universiti Sains Malaysia (USM),Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM). en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Perpustakaan Negara Malaysia en_US
dc.subject Libraries and industry en_US
dc.subject Business libraries en_US
dc.subject Business information services en_US
dc.subject Perpustakaan dan industri en_US
dc.subject Perpustakaan perniagaan en_US
dc.subject Perkhidmatan maklumat perniagaan en_US
dc.title Information Services for the Business Community – Malaysia: An Overview en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Sekitar Perpustakaan [283]
    jurnal yang mengandungi artikel-artikel ilmiah dalam bidang sains perpustakaan.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account