DSpace Repository

Perubahan Peranan Pustakawan Pengkatalogan

Show simple item record

dc.contributor.author Shahizan Affandi Zakaria
dc.contributor.author N.N. Edzan
dc.date.accessioned 2014-03-04T02:40:02Z
dc.date.available 2014-03-04T02:40:02Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.issn 0127-1172
dc.identifier.uri http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/864
dc.description.abstract Kewujudan pelbagai bentuk maklumat pada masa kini memerlukan kita melihat kembali kepada peranan sebenar pustakawan pengkatalogan. Dalam kajian ini, sebanyak 74 buah perpustakaan telah diminta memberi maklumbalas mengenai peranan masa kini pustakawan pengkatalogan di Malaysia. Majoriti perpustakaan dalam kajian ini menyatakan tugas mengkatalog bahan-bahan yang diperolehi oleh sesebuah perpustakaan serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengkatalogan adalah tugas utama seorang pustakawan pengkatalogan. Walau bagaimanapun, sejajar dengan perkembangan teknologi maklumat, terdapat beberapa buah perpustakaan yang cuba beralih dari tugas utama ini dengan mempertanggungjawab pustakawan pengkatalogan dengan tugasan lain. Selain daripada itu, pengkatalogan secara luaran atau outsourcing tidak dapat menggantikan pengkatalogan yang dilakukan secara dalaman. lni memperkukuhkan lagi tugas pustakawan pengkatalogan di perpustakaan di Malaysia. en_US
dc.format Application/pdf
dc.format.extent 13,320,973 bytes
dc.language may
dc.publisher Perpustakaan Negara Malaysia
dc.relation.ispartof Sekitar Perpustakaan, Bil.39, 2005: p.25-36
dc.relation.requires Adobe Acrobat Reader, 6.0
dc.rights Perpustakaan Negara Malaysia. Hakcipta adalah terpelihara. Dokumen ini boleh dimuat turun secara percuma untuk kegunaan pembelajaran, rujukan dan penyelidikan sahaja. Sebarang penghasilan semula artikel dan jurnal ini untuk tujuan komersil dan pengubahsuaian kepada dokumen ini tanpa kebenaran adalah dilarang.
dc.subject.lcsh Cataloging
dc.subject.lcsh Catalogers
dc.subject.lcsh Librarians
dc.title Perubahan Peranan Pustakawan Pengkatalogan
dc.type Text
dc.description.version LULUS


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Sekitar Perpustakaan [283]
    jurnal yang mengandungi artikel-artikel ilmiah dalam bidang sains perpustakaan.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account