DSpace Repository

Pembudayaan dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Melalui Aktiviti dan Program Literasi Maklumat Perpustakaan Negara Malaysia

Show simple item record

dc.contributor.author Zawiyah Baba, Dato' AACR2
dc.contributor.author Shafikkullah bin Haji Mohd. Shafiee AACR2
dc.date.accessioned 2014-03-04T03:02:48Z
dc.date.available 2014-03-04T03:02:48Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.issn 0127-1172
dc.identifier.uri http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/865
dc.description.abstract Kertas ini turut memberi fokus kepada kaedah mengembangkan daya intelek dan literasi maklumat melalui pembangunan portal E-Library User Education Module oleh Perpustakaan Negara Malaysia bagi mendidik pengguna perpustakaan menilai sumber maklumat internet serta membuat pencarian maklumat secara self learning. en_US
dc.format application/pdf IMT
dc.format.extent 15,788,308 bytes
dc.language may ISO 639-2
dc.publisher Perpustakaan Negara Malaysia en_US
dc.relation.ispartof Sekitar Perpustakaan,Bil.38, 2004: p.1-14
dc.relation.requires Adobe Acrobat Reader
dc.rights Hakcipta adalah terpelihara. Dokumen ini boleh dimuat turun secara percuma untuk kegunaan pembelajaran, rujukan dan penyelidikan sahaja. Sebarang penghasilan semula artikel dan jurnal ini untuk tujuan komersil dan pengubahsuaian kepada dokumen ini tanpa kebenaran adalah dilarang.
dc.subject e-Library User Education Module en_US
dc.subject e-learning en_US
dc.subject information literacy en_US
dc.subject Perpustakaan Negara Malaysia en_US
dc.title Pembudayaan dan Pembelajaran Kemahiran Berfikir Melalui Aktiviti dan Program Literasi Maklumat Perpustakaan Negara Malaysia en_US
dc.type Article en_US
dc.rights.holder Perpustakaan Negara Malaysia


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Sekitar Perpustakaan [283]
    jurnal yang mengandungi artikel-artikel ilmiah dalam bidang sains perpustakaan.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account