DSpace Repository

InFOREST: Model Sistem Capaian Maklumat Pintar

Show simple item record

dc.contributor.author Fadhilah Mat Yamin
dc.date.accessioned 2014-03-06T02:55:57Z
dc.date.available 2014-03-06T02:55:57Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.issn 0127-1172
dc.identifier.uri http://myrepositori.pnm.gov.my/handle/123456789/966
dc.description.abstract Isu kerelevanan dokumen merupakan isu yang sering ditimbulkan pada masa kini. Ini kerana maklumat yang terlalu banyak menyukarkan pengguna, untuk membuat pemilihan yang tepat. Oleh itu, kertas kerja ini membincangkan InForest, model sistem capaian maklumat pintar yang menggunakan teknik kepintaran buatan, iaitu rangkaian neural dalam menyusun dokumen di web mengikut keperluan pengguna. Model ini mempamerkan kepintarannya dengan wujudnya agen maklumbalas (FedGent) bagi menyusun dokumen di web. en_US
dc.format Application/pdf IMT
dc.format.extent 1,070,393 bytes
dc.language may ISO 639-2
dc.publisher Perpustakaan Negara Malaysia en_US
dc.relation.ispartof Sekitar Perpustakaan, Bil.34, 2002: p.9-12
dc.relation.requires Adobe Acrobat Readers. 6.0
dc.rights Hakcipta adalah terpelihara. Dokumen ini boleh dimuat turun secara percuma untuk kegunaan pembelajaran, rujukan dan penyelidikan sahaja. Sebarang penghasilan semula artikel dan jurnal ini untuk tujuan komersil dan pengubahsuaian kepada dokumen ini tanpa kebenaran adalah dilarang.
dc.subject.lcsh Information storage and retrieval systems
dc.subject.lcsh Artificial intelligence
dc.title InFOREST: Model Sistem Capaian Maklumat Pintar en_US
dc.type Text en_US
dc.description.version LULUS
dc.rights.holder Perpustakaan Negara Malaysia


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Sekitar Perpustakaan [283]
    jurnal yang mengandungi artikel-artikel ilmiah dalam bidang sains perpustakaan.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account