DSpace Repository

Journal of Agribusiness Marketing

Journal of Agribusiness Marketing

 

Journal of Agribusiness Marketing menyediakan artikel-artikel ilmiah berkenaan peniagaan dan pemasaran hasil tani, antaranya termasuk bekalan dan analisis permintaan, analisis harga, sistem pengagihan, pengurusan rantaian bekalan, logistik, penggredan, pengurusan kualiti, perdagangan hasil pertanian dan makanan, keselamatan makanan dan polisi pemasaran. Jurnal of Agribusiness Marketing diterbitkan sekali setahun oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), yang beribu pejabat di Bandar Baru Selayang, Selangor, Malaysia.

Recent Submissions

View more